Czyszczenie mebli


Renowację mebli skórzanych wykonujemy według ustaleń z Klientem. Ceny usług ustalane są według ilości roboczogodzin i kosztów transportu. Nie wykonujemy tych usług u Klienta.